Renungan Harian: Sabtu, 8 Juni 2024 - Kerjakan Keselamatanmu

Renungan Harian: Sabtu, 8 Juni 2024 - Kerjakan Keselamatanmu
Sabtu, 8 Juni 2024

Kerjakan Keselamatanmu

Bacaan Alkitab: Filipi 2:12-16

Apa yang pertama terlintas di pikiran anda ketika disebutkan kata “Presiden Jokowi” ? Mungkin ada yang langsung membayangkan sosoknya yang kurus tinggi dan kerap memakai atasan putih dan sepatu sneakers. Tetapi tidak sedikit pula terngiang kata: “Kerja, kerja, kerja!”, sebuah jargon yang identik dengan beliau. Begitu aktifnya beliau menghidupi jargon tersebut sehingga menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas pribadinya. Sebagai murid Kristus, dalam kehidupan ini kita pun dikehendaki untuk terus bekerja, mengerjakan keselamatan kita.

Apakah artinya engkau dan saya dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik agar mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Tentu bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Filipi: “Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar”, ia sedang berbicara kepada orang-orang yang telah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Artinya, jemaat Filipi telah menerima keselamatan di dalam imannya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Lantas mengapa mereka masih harus mengerjakan keselamatannya? Jawabannya adalah: “Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.”

Setiap murid Kristus ditempatkan-Nya di tengah dunia yang masih penuh dengan dosa ini dengan sebuah maksud yaitu agar menjadi terang dan saksi-saksi Kristus. Tidak ada murid Kristus yang ongkang-ongkang kaki begitu saja, berpuas dengan keselamatan yang telah diterima. Namun, ada sebuah tindakan nyata yang dikerjakan dengan rajin dan sungguh. Bukan untuk mendapat upah keselamatan, tetapi untuk menghidupi keselamatan itu dalam kesehariannya. Biarlah kita dimampukan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan segala usaha yang rajin kita lakukan tiap-tiap hari sehingga Kristus nyata terlihat melalui hidup kita, di mana pun kita berada.


Keselamatan adalah anugerah, bukan upah
Setiap orang yang memerolehnya mensyukuri dengan terus rajin berbuah

0 Komentar