Prestasi Siswa KB Kristen Kalam Kudus Surakarta Tahun 2008

Prestasi Siswa KB Kristen Kalam Kudus Surakarta Tahun 2008

Daftar lumbung prestasi KB Kristen Kalam Kudus Surakarta Tahun 2008.
NoNamaKelasJuaraLombaTanggalTempat
1Angeline Elizabeth SusantoKB b41Lomba Lisan Mandarin (Kategori Menyanyi)23 Agustus 2008SMP KK Surakarta
2Vincentia Venesalie PurnomoKB b43Lomba Lisan Mandarin (Kategori Menyanyi)23 Agustus 2008SMP KK Surakarta
3Syefo Jonathan SaputraKB b3Harapan 1Lomba Lisan Mandarin (Kategori Menyanyi)23 Agustus 2008SMP KK Surakarta
4Jocelyn Elizavetta RijantoKB b2Harapan 3Lomba Lisan Mandarin (Kategori Menyanyi)23 Agustus 2008SMP KK Surakarta
5Jose Andreas SantosoKB a12Lomba Fotogenic Baby Huki31 Agustus 2008Solopos

0 Komentar